باسلام

ضمن عذرخواهی ازوقفه پیش آمده درسایت ایستگاه 2 به اطلاع شما عزیزان میرساندکه انشاءالله به زودی تمام آگهی ها رادرسایت جدیدانتقال داده وبه آن دسته ازعزیزانی که خریدآگهی داشتندبابت تشکروقدردانی ازصبروشکیبایی ایشان تاریخ آگهی هایشان را یک ماه بیشترازوقت مقررتمدیدخواهیم کرد

 

با تشکرفراوان

مدیریت سایت نیازمندی های ایستگاه 2